COMISIA METODICĂ A DIRIGINŢILOR
DE LA CLASELE V-VIII

 

 

„Nu-i înveţi pe alţii ceea ce vrei
Nu-i înveţi ceea ce ştii
Îi înveţi ceea ce eşti!”
 

 

Comisia metodică a diriginţilor
COMPONENŢA COMISIEI DIRIGINŢILOR DE LA CLASELE V-VIII

Nr. crt.

Numele şi prenumele diriginţilor

Specialitatea

Clasa

Vechimea

Obs.

în învăţământ

ca diriginte

1.

BUTNARIUC Ana

Fizică

V A

25

24

 

2.

BORHAN Crenguţa

Limba Română

V B

16

16

 

3.

MOLDOVANU Dana Dorela

Limba Română

V C

11

11

 

4.

BUDĂI Simona

Ed. fizică

V D

14

13

 

5.

BUDURUŢĂ Margareta

Chimie

VI A

23

20

 

6.

OBEROFER Tiberiu

Ed. fizică

VI B

16

13

 

7.

LUŞNEAC Angelica

Geografie

VI C

24

23

 

8.

FUNDUIANU Alexandru

Matematică

VI D

35

26

 

9.

PETRESCU Elena

Limba Engleză

VI E

32

32

 

10.

IHAROV Octavia Olguţa

Biologie

VII A

25

25

 

11.

CIOBÎCĂ Cezar 

Limba germană

VII B

19

15

 

12.

GHIORGHINCĂ Emilia

Limba română

VII C

25

22

 

13.

SOLCAN Dorina

Limba română

VII D

31

30

 

14.

LUŢUC Nicoleta

Limba franceză

VII E

10

9

 

15.

LOGHIN Virginia

Istorie

VIII A

26

24

 

16.

PÂRVESCU Petruţ

Istorie

VIII B

28

25

 

17.

ŞCHIOPU Puiu

Ed. tehnologică

VIII C

30

25

 

18.

PÂRVESCU Aurica

Matematică

VIII D

25

25

 

19.

GURALIUC Cătalina

Limba română

VIII E

11

11

 

 

 

Responsabil comisie,
Alexandru Funduianu

 

 

TEMATICA ŞEDINŢELOR COMISIEI
 METODICE A DIRIGINŢILOR
PE SEMESTRUL I,
2010 – 2011

 

Nr. crt.

Activitatea propusă

Termen

Cine răspunde

Obs.

1.

a)Analiza activităţii Comisiei din anul şcolar 2009 – 2010.
b)Aprobarea programului de activitate pentru 2010 – 2011.
c)Aprobarea tematicii la dirigenţie pe semestrul I.

 

 

28.09.2010

Alexandru FUNDUIANU

 

Aurica PÂRVESCU

 

2.

Succesul şi insuccesul şcolar; cauze şi efecte – referat.

 

26.10.2010

Margareta BUDURUŢĂ

 

3.

a)Cum învăţăm, cum luăm notiţe?– lecţie demonstrativă, clasa a V-a C
b)Referat – integrarea elevilor de clasa a V– a în gimnaziu.

 

 

23.11.2010

Dana Dorela MOLDOVANU

 

Alexandru FUNDUIANU

 

4.

Referat – Tradiţie şi spiritualitate Românească. Necesitatea educării copiilor în spiritul valorilor naţionale.

 

14.12.2010

 

Aurica PÂRVESCU

 

5.

Abordarea psihologică a fenomenului de delicvenţă. Metode pentru modificarea comportamentului copiilor „problemă”.(referat, dezbatere)

 

 

18.01.2011

 

 

Virginia LOGHIN

 

 

Responsabil comisie,
Alexandru Funduianu