Comisia Metodica a învatatorilor de la claselea II-a are urmatoarea componenta :Coasa Aneta, Huma Stefania, Chelaru Larisa, Rosca Rodica, Tiritelnicu Mihaela. Cadrele didactice membre ale comisiei au experienta în activitatea didactica si sunt interesate permanent de propria pregatire profesionala.

 

În anul scolar 2010-2011, la clasele a II-a, încadrarea cu personal didactic este urmatoarea :

Numar total de cadre didactice calificate

5
Cu gradul I
4
Cu gradul II
1
Definitive
-
Doctor
-

Cadrele didactice membre ale comisiei se implica activ în cadrul comisiei metodice, coopereaza, împartatasesc si celorlalti membri din experienta lor, organizeaza activitati comune cu elevii claselor lor, comunica permanent pentru a identifica cele mai potrivite metode în vederea eficientizarii demersului didactic.

Sunt folosite în permanenta în activitatea didactica resursele materiale proprii cât si cele ale scolii:cabinetul metodic, calculatorul, retroproiectorul, planse didactice, softuri educationale,aparatura audio.

Toate cadrele didactice, membre ale comisiei, si-au amenajat clasa cu materiale adecvate particularitatilor de vârsta ale elevilor încât procesul instructiv –educativ sa se desfasoare în cele mai bune conditii.

Actiuni prioritare propuse :

  • Selectarea pachetelor de op t ionale care sa personalizeze scoala si sa motiveze elevii;
  • Prezentarea ofertei scolii, elevilor si parintilor la început de drum;
  • Utilizarea metodelor si strategiilor de predare diferentiata adecvate particularitatilor individuale/de grup prin corelarea tematicilor instruirii cu interesele reale ale elevilor;
  • Instruirea învatatorilor-institutorilor în utilizarea softului educational prin activitati metodice asistate de informaticieni;
  • Valorificarea mijloacelor de învatamânt existente în dotarea scolii, completarea cu materiale noi în vederea optimizarii si modernizarii instruirii;
  • Organizarea unor actiuni de caritate si amplificarea colaborarii cu diferite institutii publice: Biserica, Directia Sanitara, Politia ,Muzeul Judetean,Bibliote ca Judeteana.

Conform acestor actiuni prioritare au fost î ntocmite graficele activitatilor comisiei atât pe semestrul I cât si pe semestrul al II-lea în acest an scolar

Activitatile propuse si desfasurate în cadrul Comisiei metodice în anul scolar 2009-2010 au fost urmatoarele:

Semestrul I

•  Proiectarea activitatii pentru anul scolar 2009-2010/ Stabilirea programului de evaluare initiala;

•  Ciclul achizitiilor fundamentale-aspecte ale debutului scolarizarii;

•  Cunoasterea mediului-modalitati de abordare integrata;

•  Sarbatorile de iarna -prezente în activitatile extrascolare;

•  Metode si procedee a învatarii citit-scrisului la scolarii de clasa I.

Notebook Bottle NeckBottle NeckBottle NeckBottle NeckBottle Neck

Semestrul II

•  Proiect tematic,,Primavara în suflet de copil”desfaurat în cadrul temei:Abordarea continuturilor învatarii la clasa I prin perspectiva trandisciplinaritatii.

•  Elemente metodice de cultivare a sensibilitatii, a imaginatiei, fanteziei si a creativitatii muzicale- lectie demonstrativa clasa I B.

•  Jocul didactic-mijloc de evidentiere si stimulare a capacitatii creatoare a elevilor de clasa I-utilizarea softurilor educationale în lectii.

•  Serbarile scolare-mijloc de educare artistica a copiilor si de realizare a unei educatii incluzive si integrate

•  Si eu doresc sa devin un elev performant- activitati de educatie remediala cu grupe de elevi cu situatie slaba din toate clasele I.

•  Excursia didactica si caracterul ei interdisciplinar.

•  Testele finale-rolul prognostic si diagnostic al acestora .

Prezentam câteva dintre concursurile desfasurate la nivelul comisiei metodice :

•  ,,Hrana pentru trup,hrana pentru suflet ”

•  ,, Cea mai frumoasa clasa”

•  ,,Sunt român ,român voinic”-activitate dedicata Zilei Nationale a României

•  ,,Eminescu prin ochi de copil”

•  ,, ,,Primavara în suflet de copil.

•  ,, Sunt prietenul padurii”.

•  ,,Suntem copii Europei”.

•  ,,Ne jucam si învatam

•  ,,Scoli pentru un viitor verde ”

•  ,,Scoala mea ocroteste natura”.

•  Teatru scolar-editia a V a

•  Concurs de minifotbal-cupa ,,ELENA RARES ''

Cadrele didactice care au predat la aceste clase în anul scolar 2009-2010 au desfasurat urmatoarel activitati extracurriculare la nivelul comisiei metodice :

•  SAPTAMÂNA EDUCATIEI GLOBALE 16-23 XI 2009

PROIECTUL EDUCATIONAL,, HRANA PENTRU TOTI ” A CUPRINS URMATOARELE ACTIVITATI:

•  ,, SANATATEA BUNUL CEL MAI DE PRE T”

•  ,,SUNTEM CEEA CE MÂNCAM”

•  ,,DE VORBA CU SANATATEA

•  ,,PARADA ALIMENTELOR SANATOASE”

•  ,,DAR DIN DAR SE FACE RAI

 

Doamele învatatoare ROSCA RODICA ,COASA ANETA au facut parte din echipa de proiect si au contribuit la desfasurarea concursului ,, Freamatul Copilariei ”inclus în CAE

•  Vizionari de spectacole de film si teatru.

 

Parteneriatele s-au încheiat în anul scolar 2009-2010 cu scoli participante la diferite concursuri, festivaluri organizate de Scoala cu clasele I-VIII Nr. 8 ,, Elena Rares “ Botosani, dar si în cadrul proiectelor organizate de alte unitati scolare .