• ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ELENA RAREŞ”
 • Botoşani, str.Tudor Vladimirescu nr.8, Tel./Fax: 0231/511446,                                      

              E-mail:sc_elena_rares@yahoo.com

 • Titulatura sub care a functionat : ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR.8 BOTOŞANI
 • Director: prof. Ionela Simona Cojocariu
 • Director adj. prof. Artimizia Merticaru
 • Descriere
 • An scolar 2015-2016 – 43 clase :

  • 24 clase primar
  • 19 clase gimnazial

  Consilier educativ : Ciobanu Carmen Artimizia

                                       
                                      
Până în 1960- 1961, funcţiona pe str. Griviţa nr. 15, o şcoală cu clasele I-IV, ca o continuare a şcolii evreieşti din cartier. Elevii absolvenţi ai clasei a IV-a urmau apoi, clasele gimnaziale la Şcolile 3 sau 4 din Botoşani.
Începând cu anul şcolar 1961-1962, se înfiinţează clasa a V-a, cu două clase paralele, la care predau învăţătorii şcolii şi profesori detaşaţi de la alte unităţi din oraş.
În anul şcolar 1962-1963, încep să funcţioneze, pe lângă clasele primare, câte două clase a V-a şi două a VI-a. se fac primele încadrări pe catedre cu profesori tineri şi astfel ia fiinţă Şcoala Nr. 8, Botoşani.
Primii învăţători şi profesori ai şcolii au fost români şi evrei, care s-au aflat permanent în relaţii de colaborare şi prietenie. La 15 septembrie 1966, o mare parte din cei 550 elevi ai şcolii se mută într-un local nou. Se dă în folosinţă Corpul A, din Parcul Tineretului (actualmente Tudor Vladimirescu, Nr. 8).
            Ca urmare a creşterii accentuate a numărului de elevi, din 1988-1989 se foloseşte ca spaţiu de şcolarizare şi localul amenajat în corpul de clădire al Creşei din Parcul Tineretului, iar la 15 septembrie 1993, intră în exploatare Corpul B, (anexa) , cu 12 săli de clasă.
            În anul şcolar 1974-1975, şcoala avea 874 de elevi la clasele I-VIII şi timp de un deceniu populaţia şcolară se menţine aproximativ constantă, depăşind totuşi 800 de elevi.
            Ne apropiem de 1000 de elevi , mai exact 991, în anul şcolar1987-1988, pentru ca doar peste cinci ani, o dată cu extinderea şi consolidarea Cartierului Griviţa să ajungă la 1902 elevi, iar peste încă un an, în 1992-1993, să şcolarizăm 2092 elevi. Maximum-ul este atins în anul şcolar 1996- 1997, atunci când cu cele 96 de clase I-VIII, în care învăţau 2544 elevi, deţineam primul loc, cu cea mai populată şcoală din judeţ şi una din cele mai mari din ţară.
În anul şcolar 2005-2006, la Şcoala noastră învăţau 1320 elevi, cuprinşi în 51 de clase, din care 23 la învăţământul primar şi 28 la gimnaziu.
În prezent, Şcoala funcţionează cu 42 de clase, câte 21 la fiecare ciclu de învăţământ, însumând aproximativ 1000 de elevi.
Urmare a activităţii unui Comitet de iniţiativă, pe baza unui Memoriu Justificativ, prin Dispoziţia Nr. 52, din 05.01.2004, a Inspectoratului Şcolar Judeţean Botoşani, Şcoala părăseşte şablonul numeric şi adoptă denumirea de Şcoala cu clasele I-VIII, Nr. 8 „Elena Rareş”- Botoşani.
            La conducerea şcolii s-au aflat, de-a lungul timpului, învăţători şi profesori precum: Avel Rotundu- învăţător, 1959-1960; Aglaia Purice- Învăţător, 1960-1961; Mihai Marţolea - învăţător,1961-1962; Mihai Anisie-profesor de matematică, 1962-1964; Nicolae Pavlică- profesor limba rusă, 1964-1980; Mihai Bunduc-profesor de muzică, 1980-1988; Ioan Prăjinaru- profesor de geografie, 1988-1989; Anton Apostoaie- profesor de matematică, 1989-1990; Ioan Dănilă- profesor de biologie, 1990-1993; Alexandru Funduianu- profesor de matematică, 1993-1996; Ioan Ciobănaşu- profesor de matematică, 1997-1998, Daniela Biolan- profesor de fizică, 1998-2003 şi 2004-2005; Ioan Coman- profesor de fizică, 2003-2004;  Artemizia Merticaru-profesor de chimie, 2003, 2005-şi în prezent.
Funcţia de director adjunct a fost deţinută, în diferite perioade de către profesorii: Gh. Vătavu, Eliza Panţiru, Mihai Bunduc, Alexandru Funduianu, Jeniţa Cotruţă, Gh. Chiţac, Artemizia Marticaru, Octavia Iharov, Margareta Buduruţă, Daniela Biolan.
Din rândul cadrelor didactice ale şcolii au deţinut funcţii de inspectori şcolari profesorii: Ioan Prăjinaru, Anton Apostoaie inspectori de specialitate, Teodor Clocotici şi Daniela Biolan inspectori generali adjuncţi la IŞJ – Botoşani.